10.10.2017

UWAGA!!! ZBIÓRKA PODPISÓW!!!


Zaczynamy zbierać podpisy na liście osób pragnących uczestniczyć we Mszy Świętej trydenckiej w Końskich zgodnie z motu proprio "Summorum Pontificum" papieża Benedykta XVI.
Zwracamy się z prośbą, aby osoby, które szczerze pragną uczestniczyć we Mszy św. wszechczasów, którym nie są obojętne sprawy Kościoła, udzieliły swego poparcia dla tej inicjatywy.
Osoby pragnące złożyć podpis na liście proszone są o uprzedni kontakt mailowy lub telefoniczny.
Można również włączyć się w zbiórkę podpisów. Formularz do pobrania oraz instrukcja zbierania podpisów znajdują się poniżej.

LICZY SIĘ KAŻDY PODPIS!!!


INSTRUKCJA ZBIERANIA PODPISÓW

08.10.2017

Plakat promujący Mszę trydencką


Osoby, które chcą włączyć się w promowanie Mszy trydenckiej w Końskich, mogą pobrać, wydrukować i wywiesić plakat reklamujący tę inicjatywę, oczywiście w miejscach dozwolonych lub na terenie własnej posesji. Można również odbierać wydrukowane plakaty po uprzednim kontakcie mailowym albo telefonicznym.
Pobierz plakat

12.09.2017

ISKK: Polscy katolicy życzliwie nastawieni do Mszy "trydenckiej"

Gdyby Msza św. w nad­zwy­czaj­nej for­mie rytu rzym­skie­go (popularnie zwana mszą trydencką) była odprawiana w zwykłych parafiach, to niemal jedna trzecia polskich katolików by w nich uczestniczyła  —  wyni­ka z son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez pallotyński Insty­tut Sta­ty­sty­ki Kościo­ła Kato­lic­kie­go, na zle­ce­nie fran­cu­skiej orga­ni­za­cji „Paix Litur­gi­que”.

Ks. Grzegorz Śniadoch IDP: Mity o Mszy Trydenckiej

Nic nie można zrozumieć, trzeba znać łacinę

1. Zanim spróbuję udowodnić, że na starej Mszy jesteśmy w stanie zrozumieć więcej niż może nam się na początku wydawać, zacznijmy od tego czy dokładne rozumienie przez wiernego każdego słowa ze Mszy świętej jest rzeczywiście konieczne. Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zdefiniować, czym jest Msza święta, jaki jest jej cel. Msza święta nie jest czymś w rodzaju teatru, gdzie poszczególni aktorzy muszą odgrywać swoje role, aby jak najlepiej zabawić publiczność, a ta musi mieć dobrą słyszalność i widoczność, aby wyjść z przedstawienia zadowolona. Jeśli uświadomimy sobie, że celem Mszy świętej jest przede wszystkim bezkrwawe powtórzenie przez kapłana ofiary Jezusa Chrystusa, inaczej będziemy postrzegać konieczność rozumienia słów Mszy świętej. Jest to przecież tak wielka tajemnica, że nawet zmieniając język celebracji nie możemy powiedzieć, że przybliżyliśmy się do zrozumienia tej wielkiej tajemnicy. Udział we Mszy świętej to przede wszystkim wewnętrzne zjednoczenie z ofiarą Jezusa Chrystusa. Rozumienie słów może pomóc, ale widząc jak dobrze Kościół radził sobie w historii używając tylko łaciny, dochodzimy do wniosku, że nie jest to kluczowym aspektem uczestnictwa we Mszy świętej.

21.06.2017

Organizowanie grupy wiernychWitam na stronie mającej na celu zgromadzenie grupy wiernych pragnących uczestniczyć we Mszy św. Wszechczasów (trydenckiej) w powiecie koneckim.

Osoby zainteresowane organizacją Mszy trydenckiej w Końskich lub okolicach mogą zgłaszać się na adres trydenckakonskie@gmail.com


Zachęcam do lektury Listu Apostolskiego "Summorum Pontificum" Ojca św. Benedykta XVI, poświęconego Mszy św. Wszechczasów:

http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=226&doc=160


Facebook:
https://www.facebook.com/groups/343050702795848/?source=create_flow